Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.mobilitypower.eu, de website van:

Fleetpower BV
Coremansstraat 34
2600 Antwerpen
België

Ondernemings- en btw-nummer BE 0639.741.526
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

(verder genaamd ‘mobilitypower’)

Mobilitypower behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op haar website publiceren. Mobilitypower raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken.

Deze Algemene Voorwaarden werd voor het laatst geüpdatet op 3 april 2023.

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Mobilitypower u deze website te verlaten.

Inhoud van de website

Mobilitypower streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Mobilitypower bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Mobilitypower behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via support@mobilitypower.eu.

Werking van de website

Daarenboven streeft Mobilitypower naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Mobilitypower kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

Intellectuele eigendom

Mobilitypower behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Mobilitypower (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Third party links

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Mobilitypower alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

In geen geval mag een link gemaakt worden naar deze website zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Mobilitypower.

Aansprakelijkheid

Mobilitypower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door haar websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €10.000,00.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtscolleges

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Mobilitypower, tenzij dwingende wetgeving of wetgeving van openbare orde dit zou verbieden.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Algemene Voorwaarden of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar support@mobilitypower.eu.